slide1

Den digitala bilden blir allt viktigare.

Digitala bilder och video inom sjukvården blir allt viktigare för dokumentation, uppföljning, utbildning och telemedicin. Med vår satsning inom medicinsk bild har vi etablerat en närvaro och kunskap inom ett område som berör stora delar av vården. Med erfarenhet av patientrelaterad multimedia har vi skräddarsytt vårt sortiment utifrån dina behov