perclot

PerClot™ – The Next Generation Hemostat

PerClot™ är ett hemostatika som hjälper till att kontrollera blödningar under kirurgiska ingrepp. Materialet är en polysackarid som består av absorberbara polymerpartiklar. PerClot innehåller inga humana eller animaliska komponenter.

Läs mer här >>>

Hemostatikum från Gelita

Vingmed saluför Gelitas breda sortiment av hemostatika. Dessa resorberbara hemostatika- produkter som består av oxiderad cellulosa och gelatin.
Läs mer här >>>

Kirurgiska precisionsinstrument från Scanlan®

Scanlan® är en av världens mest framstående tillverkare av kirurgiska precisionsinstrument.

Scanlan® Reliance Bulldog Clamp är designad för säker och robust tillfällig clamping/ocklusion av kärl. Den passar väldigt bra vid robotkirurgi eller annan laparoskopisk kirurgi. DeBakeykäftar ger ett stadigt men atraumatiskt tryck på kärlet.