ScanlanBioFoam4

 


Inom området transplantationskirurgi erbjuder vi ett noga utvalt sortiment av produkter, kompletterat med vår specialistkompetens, utbildningar och anpassad service. Dialogen med dig som kund är viktigare än någonsin när utvecklingen av medicinteknik går allt snabbare. De flesta av våra produkter kräver att vi initialt finns på plats och ger support. Vi förmedlar också dina synpunkter och erfarenheter till våra leverantörer för att driva på utvecklingen.

Flödesmätare

VeriQ Verifying Quality är den senaste modellen av flödesmätare från MediStim. Liksom med tidigare versioner mäts volymflödet med transittid-teknik. Möjlighet finns också att förse maskinen med doppler-, tryck- och EKG-kanal. Prober för flödesmätning finns i många olika storlekar. En nyhet är autoklaverbara prober. Till VeriQ kan också en speciell dopplerprobe anslutas för mätning av velociteten. MediStims flödesmätare används inom kärl-, neuro-, plastik-, thorax- och transplantationskirurgi.

För ytterligare information om produkterna samt referenslitteratur,
läs mer här >>

Flödesmätare

PerClot™ – The Next Generation Hemostat

PerClot™ är ett hemostatika som hjälper till att kontrollera blödningar under kirurgiska ingrepp. Materialet är en polysackarid som består av absorberbara polymerpartiklar. PerClot innehåller inga humana eller animaliska komponenter.

Läs mer här >>>

BioFoam® - Expanding your solutions for Haemostasis

Ny och innovativ produkt (hemostatikum och Sealant) , ännu en fantastisk produkt från CryoLife (BioGlue och PerClot).

SÄKERT
BioFoam® är en kombinerad produkt (Sealant & hemostatika) som är baserad på CryoLifes beprövade Protein Hydrogel Teknologi (PHT, BioGlue) som använts på >850.000 kirurgiska ingrepp under ca 15 år. BioFoam är flexibelt och formbart ”hydrogelskum” som förblir mjukt och elastiskt även efter polymerisering. Produkten är biokompatibel och biologiskt nedbrytbar och resorberas inom <3-6 månader. Polymeriserat BioFoam är icke pyrogent och bör förvaras i max 25°C samt får ej frysas.

BioFoam

ENKELT
Det ska vara enkelt att använda produkter inom blodstillning, oftast så är det bråttom och oavsett produkt i vårt sortiment så ska förvaring kunna ske i rumstemperatur, bara ta från hyllan, öppna förpackningen och använd. Att det dessutom är enkelt att använda utan någon blandning sparar givetvis tid. Ingen manuell kompression behövs efter applicering.

EFFEKTIVT
BioFoam1Produkten är CE-märkt för att användas inom kardiovaskulär kirurgi samt även vid blödning från parenkymatösa organ. BioFoam ska givetvis användas som komplement till konventionell kirurgisk hemostas. Polymerisering påbörjas omedelbart efter applicering då BioFoam effektivt fäster till vävnad, viktigt att nämna är att BioFoam förblir fexibelt och formar sig till omkringliggande vävnad. BioFoam är överlägsen andra fibrinbaserade produkter och kan användas oberoende av patientens koagulationsstatus samt även vid låga temperaturer (10°-20°C).

Läs mer här >>>

Scanlan®

Scanlan® är en av världens mest framstående tillverkare av kirurgiska precisionsinstrument och har sedan 1921 designat och tillverkat kirurgiska instrument av högsta kvalitet. Transplantationsinstrumenten är en unik kollektion instrument för kirurgiska procedurer i små och medelstora operationsfält.

Varje instrument är designat i rostfritt stål eller titan av allra bästa kvalitet och är handgjorda med stor precision.