ekos

 

3mensio Vascular

För preoperativ dimensionering och planering av EVAR-, TEVAR- och FEVAR-procedurer på ett snabbt, enkelt och tillförlitligt sätt har vi en mjukvara från 3mensio. Det finns även en modul avsedd för kateterburen implantation av aortaklaffar (TAVI), förslutning av vänster hjärtöra (LAAO) och mitralisklaffrekonstruktion.
Se film här >>

Thorakala stentgraften Relay™

Relay™ är ett thorakalt stentgraft med PLUS™ levereringssystem från Bolton Medical.

Produkten ger dig möjlighet att med full kontroll behandla hela den thorakala delen av aortan – även aortabågen. Kopplat till Relay finns även ett brett ”custom program” där stentgraften går att få skräddarsytt enligt specifika önskemål, t ex scallops och fenestreringar.

Abdominella stentgrafen TREO®

TREO® är ett abdominellt stentgraft med Navitel® levereringssystem från Bolton Medical.

Produkten har både suprarenal och infrarenal infästning med krokar, är anpassad för 10 mm kort hals eller upp till 75 graders vinkling och ger dig möjlighet att med full kontroll behandla hela den abdominella delen av aortan. Kopplat till TREO® finns även ett brett “custom program” där stentgraften går att få skräddarsytt enligt specifika önskemål, t ex med scallops, fenestreringar, extreme avsmalning, extra kort eller lång huvudkropp, m.m.

Trombektomikatetrarna Rotarex, Aspirex och Capturex

Straub Medical erbjuder de mekaniska trombektomi-kateterna Rotarex och Aspirex inom perifersidan.
Rotarex®S
– En produkt för många indikationer! Snabb och effektiv trombektomi av akuta eller kroniska ocklusioner:
– Artärer
– In stent restenoser
– Bypass graft
Läs mer här >>

Aspirex®S – Snabb och effektiv trombektomi av akuta ocklusioner:
– Vener
– Artärer
– AV-fistlar
Läs mer här >>

Capturex® – Interventionell filterkateter:
– Tillfälligt skydd för lungemboli
– Självexpanderande nitinolfilter.
Läs mer här >>

Trombosbehandling med EKOS

EKOS – för snabbare behandling av djupa ventromboser. Ju tidigare blodflödet återställs till normalt flöde vid tromboser desto bättre är det för patienten. Genom att använda en teknik med ultraljud, EKOS, i kombination med läkemedel kan man erhålla 4 gånger snabbare behandlingsresultat vid behandling av tromboser i vener och artärer, jämfört med konventionell trombolys behandling. Ultraljudet gör att koaglet blir mera genomsläppligt och läkemedlet kan därför lättare och snabbare lösa upp trombosen. Mängden läkemedel som behöver ges minskar liksom risken för Post-Trombotic Syndrom. Behandlingen ger ingen hemolys eller skada på kärlväggen och det finns inga rapporterade incidenter med blödning eller distal emboli.

Trombektomi med AngioVac

AngioVac är ett perkutant system bestående av venkanyl och slangset för bypass designat för att ta bort större tromber ur vensystemet, till exempel tromboser i Vena Cava, höger förmak eller lungembolier.

AngioVac-kanylen är en metallförstärkt 22F kanyl för vendränage. Den är designad med en ballongaktiverad, expanderbar, trattformad spets. Den trattformade spetsen ökar det venösa återflödet, möjliggör att hela trombmassor kan följa med flödet ut och förhindrar tilltäppning av kanylen.

Slangsetet och kanylen kopplas samman med en centrifugalpump för veno-venös bypass och ett filter där trombmassor fångas upp och direkt kan visualiseras. Blodet förs samtidigt tillbaka via en reinfusionskanyl i en annan större ven och medför därmed minimal cirkulatorisk påverkan på patienten.

Uppdukningsset från ArcRoyal och Angiodynamics

Vi erbjuder kompletta, kundanpassade uppdukningsset för thorax-, neuro- och periferröntgen från ArcRoyal och Angiodynamics (Namic). Du bestämmer själv vad som ska ingå för att du skall kunna arbeta effektivt. Vi plockar ihop allt enligt dina önskemål. Angiodynamics (Namic) har högkvalitativa set med kranar, kranblock, kontrastsprutor, manometersprutor, förlängningsslangar, tryckgivare, inflation device och Y-konnektorer.

PTA-ballonger från ArraVasc

Pirouette är en familj PTA-ballonger (018, 035 och 014) som är tillverkad med Arravasc nya lågprofilsteknik. Finns tillgänglig i ett stort urval av ballonglängder, diametrar och skaft.
Läs mer här >>

Läkemedelsballongen LegFlow

LegFlow från Cardionovum säkerställer en kliniskt mycket effektiv läkemedelsöverföring av drogen Paclitaxel från ballongens yta till kärlväggen. Behandling av Femoralis och Poplitea lesioner med LegFlow är förknippad med signifikant reducering av ”late lumen loss” och ”target lesion revascularisation”.
Läs mer här >>

Aperto OTW från Cardionovum

Stenoser i AV-fistlar behandlas typiskt idag med högtrycks PTA-ballong eller med skärande ballong sk.”cutting” ballong, vilken används för att öppna upp starkt kalcifierade och fibrotiska stenoser. Med APERTO OTW kan behandlingen optimeras med högtrycksdilatation plus Paclitaxel  som har anti-inflammatoriska & anti-proliferativa  egenskaper. Detta innebär färre interventioner och en ökad livskvalité för patienten. APERTO OTW är tillgänglig i anpassade diametrar och längder med 40 cm skaft.
Läs mer här >

Vici-stenten från Veniti

VICI VENOUS STENT® System

Vici-stenten är framtaget specifikt för att möta kraven på styrka, flexibilitet och kontrollerad placering vid venös kärlbehandling.

Läs mer här >>

 

Endovaskulär plugg från ArtVentive

ArtVentive – För omedelbar, snabb och säker ocklusion med EOS™, endovaskulär plugg.
Läs mer här >>

Skyddsglasögon för röntgenlab

Våra skyddsglasögon från Barrier Technologies ger ett fullgott skydd vid arbete på röntgenlab. De finns att få i flera olika lätta modeller, och kan fås slipade enligt recept.

DCBead® och BeadBlock® från BTG

Vingmed är också exklusiv återförsäljare av DCBead® och BeadBlock® från BTG, vilket är produkter för behandling med transarteriell kemoembolisering av tumörer, embolisering av arteriovenösa missbildningar och hypervaskulära tumörer.
Läs mer om DCBead här >>

Läs mer om BeadBlock här >>