halyard-logo-for-dental

Vingmed säljer Halyards (tidigare Kimberly Clark) hela sortiments av respirationsprodukter. Sortimentet består av slutna sugsystem, endotrakealtuber och munvårdsprodukter.

– Slutna sugsystem för Vuxna och Neo, både till trakealkanyl och endotrakealtub
– Endotrakealtuber för barn och vuxna med Polyuretan-kuff
– Munvårdsprodukter