suresignsPatientövervakning: Philips SureSigns patientmonitorer
Enklare övervakning passande till bl a vårdavdelningar och mottagningar, akutmottagningar, dagkirurgiska enheter och postoperativa avdelningar.

SureSigns-serien gör övervakningen enklare och ger dig ett flexibelt, lättanvänt sätt att använda övervakning av fysiologiska parametrar. SureSigns monitorerna är avsedda för mätningar och övervakning på vuxna, barn och spädbarn. De parametrar du kan mäta är hjärtfrekvens, NBP, SpO2, IBP, 3 eller 5 avl EKG, andningsfrekvens, EtCo2 och temperatur.

Philips SureSigns VS2 är en kompakt och kostnadseffektiv automatisk blodtrycksmätare som står för enkelhet och bekvämlighet med hög säkerhet genom Philips tillförlitliga teknik. Philips SureSigns VS2 erbjuder även möjlighet till mätningar av viktiga parametrar såsom SpO2, hjärtfrekvens och temperatur – vitala parametrar som är grundläggande för effektiv och säker övervakning.

Klarar av att lagra upp till 100 mätningstillfällen. VS2 är framtagen för användning på vuxna, barn och spädbarn.

Philips SureSigns VS2 är lätt att lära sig och lätt att använda vilket ger dig möjlighet att fokusera på patienten.

För att läsa mer om SureSigns patientmonitorer på Philips hemsida, klicka här >>