v60

Nya Respironics V60 från Philips – Efterföljaren till BiPAP Vision inom området Non Invasiv Ventilation. V60 kan behandla en bred patientgrupp inom NIV. Eftersom varje andetag är viktigt och dessutom så olika behövs en ventilator som kan följa patientens andningsmönster och triggning för att uppnå en större behandlingsacceptans. V60 är unikt framtagen för just detta och är ett första val i behandling av en patient som har behov av NIV.

Nya Respironics V60 har:

– Användarvänligt gränssnitt där all relevant information finns tillgängligt på en sida.
– Hög patientacceptans
– Kompenserar för höga läckage utan onödiga alarm
– Kompenserar baslinje automatiskt vid inhalationer
– Internt 6-timmars batteri som möjliggör sjukhustransporter
– V60 kan användas på barn från 20 kg
– S/T (Spontant/tidsbestämt) Följer patientens spontana andningsmönster, hoppar patienten över något andetag så går den tidsbestämda frekvensen in
– CPAP med C-flex erbjuder tre nivåer av flödesbaserad trycklindring vid utandning. Denna option leder till förbättrad sömnkvalitet och bättre komfort för patient
– TKV (Tryckkontrollerad ventilation) kan användas när bättre kontroll av patientens andningsmönster är önskvärd. Alternativt om man vill använda på intuberade patienter
– VKTS behåller en bestämd måltidalvolym i ett tryckbegränsat läge
– PTU (Proportionellt tryckunderstöd) Ger patienttriggade andetag i proportion till patientens ansträngning
– Standby-läge erbjuder ett samarbete mellan patient och kliniker utan störande larm
– Datakommunikation med Vuelink till Philips centralövervakning för Intellivue.

Är du intresserad att veta mer, kontakta oss på Vingmed.
För att komma till Philips hemsida och läsa mer om Respironics, klicka här >>

Respironics ägs numera av Philips, med Vingmed som återförsäljare med ansvar för försäljning, distribution och teknisk service.