wd440new

Wassenburg är ett holländskt företag med mycket lång erfarenhet av tillverkning av diskmaskiner för flexibla endoskop. De arbetar ständigt med utveckling och har sedan länge haft funktioner som t ex kanalseparation. Wassenburg har ett komplett produktsortiment som uppfyller alla krav i ISO 15883-1 och 15883-4.

WD440-2

Diskdesinfektor WD440
WD440 har två separata kammare som kan köras oberoende av varandra, vilket ger en effektiv och kostnadsbesparande process samt bättre omsättning av endoskop. Diskdesinfektorn har funktion som kanalseparation och individuella flödespumpar vilket möjliggör att varje kanal genomspolas med exakt rätt mängd vätska och tryck oavsett kanalens diameter. Läs mer om de nya funktionerna till WD440 genom att klicka på länken ”Läs mer här” nedan.

Läs mer här

WD440PT-1

 

Diskdesinfektor WD440 PT
Vingmed AB kan även erbjuda en genomräcknings diskdesinfektor för att skapa en bättre arbetsmiljö med ilastning av endoskop på en oren sida och på andra sidan urtagning av endoskop i en ren och kontrollerad miljö. WD440 PT kan på detta sätt bygga upp en skiljevägg mellan ren och oren miljö för att skapa en kontrollerad miljö för ett lättare arbetsflöde. WD440 PT är framtiden och arbetar efter framtidens synsätt för att skapa kontrollerade miljöer och spårbarhet. Läs mer om de nya funktionerna till WD440 PT genom att klicka på länken ”Läs mer här” nedan.

Läs mer här

Dry300-1

 

 


Torkskåp DRY 200 och DRY 300(D)

I produktsortimentet finns även torkskåp för flexibel endoskopi, DRY 200, DRY 300 eller DRY 300D (genomräckningsmodell). Endoskop är komplexa och dyra instrument som man bör hantera med kontrollerade och validerade processer. Vingmed erbjuder torkskåp som ger en trygg, säker och kontrollerad förvaringsmiljö för endoskopen, där man kan säkerställa att det höggradigt rena resultat man erhållit i diskning och desinfektion bibehålls under förvaring. DRY300 kan som option även beställas med inbyggd kompressor.

Läs mer här

Process manager
Process Manager

En webbaserad databas för full digital spårbarhet av diskdesinfektorer och torkskåp. Genom det lätta användargränssnittet kan man hantera endoskop data, sammanställa statistik och utföra felsökning. Process Manager ger realtidsinformation om anslutna system och kan skicka utvald information till tredje part.

Läs mer här

 

Kemikalier

 

Kemikalier
Vingmed har nu möjlighet att erbjuda Wassenburg Cleaner och Wassenburg PAA som effektiviserar diskprocessen och minimerar stillastående endoskop i och med den korta processtiden på endast 24min för WD 440 och 25min för WD 440PT. Den nya processtiden skapar såväl ekonomiska som tidsbesparade faktorer och finns att beställa som 2 x 5 liters förpackningar.

Läs mer här

 

 

Desinfektionsprodukter inom sjukvårdTristel
 Vingmed vill härmed stolt presentera oss som exklusiv svensk distributör för Tristels desinfektionsprodukter inom sjukvård.

Läs mer här