pagewriter

Våra EKG-skrivare för Vilo-EKG tillverkas av Philips. Page Writer TC30/TC50/TC70 är Philips senaste serie EKG-skrivare. Den senaste DXL-algoritmen använder genus, ålder och avledningsspecifika STEMI kriterier för att spåra akut hjärtinfarkt hos kvinnor såväl som hos män.

DXL-algoritmen erbjuder dessutom en varning om kritiskt värde som tydligt visas på skärmen och rapport för att snabbt informera vårdpersonalen om en pågående eller nära förestående hjärthändelse som kräver omedelbar behandling. T.ex. Akut MI, Totalt AV-block, Akut Ischemi. PageWriter TC30/TC50/TC70 uppfyller därmed rekommendationerna från American Heart Association, American College of Cardiology Foundation och Heart Rhythm Society vad gäller diagnostisering av hjärtinfarkt och akut ischemi, inklusive köns- och åldersspecifika kriterier.

En högupplöst pekskärm och knappar som genom att lysa upp i rätt ordning guidar användaren rätt, gör dessa EKG-skrivare extremt användarvänliga.Ett minne i PageWriter samlar automatiskt hela EKG-signalen i full upplösning för att man enkelt ska kunna registrera ett EKG bakåt i tiden. Bara peka på skärmen för att välja EKG för registrering. Användbart t ex vid EKG-registrering på barn.

Uppkoppling till EKG-lagring valfritt med LAN eller WLAN.

PageWriter TC30: Bildskärm 6,5″
PageWriter TC50: Bildskärm 10″
PageWriter TC70: Bildskärm 15″

 

Holtersystem för långtids-EKG

Philips Holtersystem är ett kraftfullt och flexibelt system för registrering av Långtids-EKG. Systemet kan köpas som mjukvara för installation på befintlig Windows-dator eller som komplett system med hårdvara. Eftersom möjlighet finns för upp till 7 dygn registrering är detta ett mycket bra alternativ till för ”Event recorder”.

Insamlingsenheten, DigiTrak XT, som patienten bär väger endast 90 g med batteri och finns för 24h, 48h, 96h eller 7 dygn registrering med endast 1 batteri. Uppkoppling sker med ”EASI Lead” som med hjälp av vektoriserat EKG kan ta fram 12 avledningar via endast 5 elektroder.

EKG lagringssystem

Philips TraceMasterVue EKG-lagringssystem ger användarna snabb tillgång till EKG över hela sjukhuset. Lagra EKG från Philips PageWriter EKG-skivare, Philips IntelliVue övervakning, Philips Holter eller apparat från annan tillverkare. Åtkomst sker valfritt från nätverksanslutna PC. TraceMasterVue är en öppen lösning som baseras på industristandarder som Microsoft Windows server 2008, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft .NET, HL7, XML.