Välkommen till Vingmed

Vingmed levererar kvalificerad medicinteknisk utrustning till svenska sjukhus. Tillsammans med våra systerbolag i Norge, Danmark och Finland är Vingmed-gruppen ett av Nordens största försäljningsbolag inom kardiologi, radiologi, endoskopi, intensivvård, kirurgi och Medicinsk IT/bild.

Stockart medicinhantering

STOCKART™ är en processhanteringslösning, utrustad med avancerad teknik, inriktad på patientsäkerhet och kostnadskontroll, hela vägen från leverans av medicin och medicinska förnödenheter till ditt sjukhus, till administrering till patienterna.

Integrerade operationssalar från SONY™

Upplev all information du behöver i operationsrummet samlad på en skärm. NUCLeUS™ styr samtliga tillverkares tredjepartsutrustning och är en framtidssäker plattform för video, bild, ljud och information.

MR-kompatibla rullstolen EasyRoller

EasyRoller är främst avsedd för offentlig användning och institutioner. Ett av syftena med att utveckla EasyRoller var att uppnå en Universell Design för en produkt som är ny – annorlunda – bättre.

Anestesi- och intensivvård

Utvecklingen av ny medicinteknik inom anestesi och IVA som är smartare och mer lättanvänd bidrar till ett snabbare tillfrisknande hos patienten. Vingmed kan idag erbjuda ett genomtänkt koncept med utvald medicinteknisk utrustning, förbrukningsartikla...

Endoskopi

Vi är idag en komplett leverantör inom området flexibel endoskopi med allt från endoskopiutrustning, endoskopitillbehör, diskdesinfektor, torkskåp och avancerad bildhantering till utbildning, support och heltäckande service på plats i Sverige....

Intervention

Inom området intervention har vi produkter för angio- och endovaskulär behandling inom kardiologi, onkologi, neuro och perifersidan. Vi förser dig med det du behöver för ett bättre resultat och hjälper dig spara tid. Ett exempel är våra kundanpassade...

Kardiologi

Inom området kardiologi fokuserar vi på att förse sjukvården med den effektivaste utrustningen. Hjärtstartare som är både snabbare och enklare att använda. EKG- apparater som spar massor av tid och minskar miljöpåverkan. EKG-skrivare med full visning...

Kirurgi

Inom området kirurgi erbjuder vi ett noga utvalt sortiment av produkter, kompletterat med vår specialistkompetens, utbildningar och anpassad service. Dialogen med dig som kund är viktigare än någonsin när utvecklingen av medicinteknik går allt snabba...

Medicinsk IT

Digitala bilder och video inom sjukvården blir allt viktigare för dokumentation, uppföljning, utbildning och telemedicin. Med vår satsning inom medicinsk bild har vi etablerat en närvaro och kunskap inom ett område som berör stora delar av vården. Me...

Övrigt

Här beskriver vi vårt sortiment som ligger utanför våra ordinarie produktområden, eller som spänner över flera av vårdens verksamhetsområden.

Produkter

Smart Healthcare Technologies Automatiserad medicinhantering and Supply Management System STOCKART är en processhanteringslösning, utrus...
Humanscale är en komplett leverantör av ergonomiska produkter för vården. Med mobila datorvagnar som automatiskt ställer in sig för att sk...
Upplev all information du behöver i operationsrummet samlad på en skärm. NUCLeUS styr samtliga tillverkares tredjepartsutrustning och är e...
Patientövervakning i MR-miljö från Philips. Vingmed AB säljer Philips hela sortiment av MR-kompatibel patientövervakning, från den enkl...

Aktuellt

27
Dec
Som servicetekniker på Vingmed får du arbeta i ett...
12
Dec
18
Sep
EasyRoller är en rullstol främst avsedd för offent...

Möten och utställningar

10 april, 2018 - 13 april, 2018
25 april, 2018 - 27 april, 2018
25 april, 2018 - 27 april, 2018
16 maj, 2018 - 18 maj, 2018
24 maj, 2018 - 25 maj, 2018